KROPPENS SJÄLVLÄKANDE KRAFT


STARTSIDA

KROPPENS SJÄLVLÄKANDE KRAFT

ATLANTIS ENERGI AKTIVERING™

HJÄRTATSKRISTALL™

DEM FEM MEDVETANDES NIVÅER kurs online

HÖJ MEDVETENHET!
LEV I ÖVERFLÖD!
kurs online

WISDOM of ART

Workshop med tema:
Lär dig aktivera kroppens självläknings förmåga
Inga datum planerade
Barbara Anna ska ger råd utifrån holistisk feng shui och TCM för att hjälpa kroppen till självläkning.

FÖRANMÄLAN krävs.
Bokning:
888@kristallmatris.se
Kroppen är konstruerad för att reparera och läka sig själv!
Kan du lyssna på din kropp? Förstår du vad kroppens signaler innebär?
Hm...tveksam. Då är det dags att lära sig kroppens signaler! Lär dig tolka din kropps signaler IDAG!
Kroppen är fantastisk, den är vacker och den är komplex.
Det finns inget som är lika komplex och raffinerat som kroppen. Problemet är att vi inte vet om det. Våra kroppar är ett underverk. Det finns inget som är lika komplex och raffinerat som kroppen. Problemet är att vi vet inte om det. Vi har alltså inte kunskaper om detta annars skulle vi veta att den i sig är ett universum.
Vi äter mat och kroppen omvandlar det till blod, ben och märg.
Vi äter mat och kroppen omvandlar det till medvetenhet, till tankar.
Ett mirakel sker i varje ögonblick.
Och varje cell fungerar så systematiskt och med en sådan inre disciplin att det nästan tycks omöjligt, miljontals celler. Det finns sjuttio miljoner celler bara i vår kropp, sjuttio miljoner själar. För varje cell har en egen själ. Och som de fungerar i samverkan, i rytm och harmoni. Och samma celler blir till våra ögon, till vår hud, vår lever, vårt hjärta, år benmärg, vårt sinne och vår hjärna.
Vi anordnar kurser för de som vill lära sig något för egen hälsas skull. För dem som vill blir medvetna om sin kropps funktion. För dem som vill hjälpa kroppen att starta självläknings process om den behövs. Vi koncentrerar oss på olika metoder men huvudsakligen på holistisk feg shui, kinesisk medicin och homeopatins grunder. Varje kurs är fristående. Kurserna är enkla och lärs ut på kort tid. Efter kursen får du ökad medvetenhet om din kropp, hälsa och hur du förebygger sjukdomar. Kunskapen inom holistisk feng shui och kinesisk medicin är lätta att applicera i din vardag.
Visste du att:
Medvetandet är starkare än mediciner!

Det finns vetenskapliga bevis för att du kan läka dig själv

epost: 888@kristallmatris.se
All of Life Comes to You With Ease and Joy and Glory
Hemsida med feng shui