VedKURS I DEM FEM MEDVETANDES NIVÅER


STARTSIDA

KROPPENS SJÄLVLÄKANDE KRAFT

ATLANTIS ENERGI AKTIVERING™

HJÄRTATSKRISTALL™

DEM FEM MEDVETANDES NIVÅER kurs online

HÖJ MEDVETENHET!
LEV I ÖVERFLÖD!
kurs online

WISDOM of ART
"Våra aktuella teorier om den fysiska världen fungerar inte, och kan aldrig fås att fungera,
förrän de tar hänsyn till livet och medvetandet." - ROBERT LANZA
Medvetande är en viktig kraft som existerar på skilda nivåer. Olika medvetande är kopplade, programmerade i olika matris. Varje medvetande är kopplat till en matris med likadan vibration. Det är utgångstanke för Universums existens där Attraktions Lagen styr olika händelser. Det blir mer och mer nödvändigt att skilja mellan medvetenhets dem olika nivåer i den fysiska världen.

Vi kom in i en period där kollektivt medvetande kommer att påverka oss mycket kraftigt. Många gånger blir det svårt att avgöra om man tänker själv på detta sätt eller det är kollektiv medvetandes värderingar trycks in i min värdering. Det är redan känt faktor men den påverkan blir kraftigare och kraftigare. Därför det är viktigt att kunna skilja dem olika medvetandes nivåer, veta var gränsen går för att kunna fatta medvetna EGNA beslut. Annars kan kännas "att det blev bara så".

Jag var alltid intresserad av matris hypotes och medvetandes existens. Under Juletid 2018 kanaliserad jag information som skapar en viktig länk mellan dem två. Dessutom kanaliserad information förklarar hur viktigt är för oss att blir medveten om dem fem olika medvetandens nivåer. Genom den kunskapen kan vi undvika flera missuppfattningar, kommunicera mycket tydligare utan att skapa blockeringar. Det sist nämnda är oerhört viktigt under dem snabba energihöjningar. Vi har inte tid för att stanna på vägen...

Vårt medvetande består av flera nivåer. Varje nivå står för olika värderingar, beteenden och beslut. Kännedom om de nivåerna hjälper att fatta beslut utifrån egen vilja. Man blir medveten om det på vilken nivå omgivningen/personer finns och hur ska vi kommunicera för att få uppmärksamhet. Detta skapar förutsättningar för fritt energi flöde och existens utan blockeringar. Om man förstår den nivåerna blir det lättare att genomföra den andliga uppstigningen.

Kunskap om dem fem medvetandes nivåer vill jag dela med i form av en
7-dagars online kurs.

Kursens omfattning:
*Jag förklarar vilka är dem fem medvetandes nivåer,
berättar om deras egenskaper och hur kan du identifiera dem.
*I kursens program ingår övningar genom vilka kan du lära dig
vilka medvetandes nivåer kan du och vilka behöver du träna upp.
Ofta man är bra på någon nivå/vissa nivåer och mindre bra på andra.
Oftast dem medvetandes nivåer som du är mindre bra på
ligger som grund för din nuvarande reinkarnation.
Detta är mycket viktigt att veta för att gå vidare inom andlig utveckling.
*Du får tips hur du använder dem kunskap i vardagen.
Hur går det till?
*Kursen är enbart on-line.
*anmäl intresse
*Jag mailar varje dag material i form av .pdf fil
*Du ska studerar materialet/göra övningar under dagen.
*Eventuella frågor ska du maila till mig innan kl.10 nästa dag.
*Jag svarar på dina frågor i samband med dagens material.
Vad är din insats?
Energi utjämning värderar jag till 3 800 kronor till per kurs, exkl.moms för företag
Förhands betalning
Låter det intressant? Vill du boosta din själ? Missa inte denna kurs!
För närmare information och anmälan kontakta mig på
888@kristallmatris.se
Hjärtligt välkommen önskar Barbara Anna

epost: 888@kristallmatris.se
All of Life Comes to You With Ease and Joy and Glory
Hemsida med feng shui